Trening for bedre helse i SSB

Publisert 14. mars 2018 klokken 15:43

Siden høsten 2017 har Statistisk Sentralbyrå (SSB) i Oslo gjennomført sitt prosjekt «Trening for helse» gjennom AktiMed Trening. Dette er et tilbud som nesten 200 ansatte i SSB deltar på ukentlig!

Arbeidsmiljøloven viser til arbeidsplassen som en viktig arena for å fremme fysisk aktivitet. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes tydelige og konkrete anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide. Helsedirektoratet anbefaler at voksne mennesker er i aktivitet minst 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig.

-Anbefalingen i arbeidsmiljøloven om å sette i gang tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne er noe SSB har tatt på alvor i mange år, sier Anne Karine Stensvik i SSB.

Trening i eller i forbindelse med arbeidstiden har vist seg å kunne gi ulike positive helsegevinster, og dette er også noe SSB erfarer:

-Tilbudet om «Trening for helse» er svært populært blant ansatte både i Oslo og Kongsvinger. Vi tror at fysisk aktivitet øker evnen til å mestre stress og at dette bidrar til bedre trivsel og bedre arbeidsmiljø. Vi er svært godt fornøyde med treningen som blir levert fra AktiMed i Oslo, sier Stensvik.

Et tips til bedrifter som ønsker å komme i gang med trening for ansatte er å ta hensyn til at folk er forskjellig og tilby inkluderende aktiviteter. Det bør finnes lavterskel tilbud, for satsingen er aller mest vellykket om bedriften når ut til dem som er minst aktiv.
– Dette er noe SSB tar på alvor og tilbyr 9 ulike treningsgrupper hver uke i arbeidstiden. Det er alt fra tøffe sirkeløkter, løpetrening, kom i gang trening til zumba, yoga og pilates, sier Berit Gjelten, temleder i AktiMed Trening. Berit har en tett dialog med SSB og instruktørene for å tilpasse gruppene ut fra de ansattes ønsker, både med tanke på behovene, innholdet og tidspunkter for treningene.

Referanser