For bedriftsidrettslag

Mer aktivitet i ditt bedriftsidrettslag

Visste du at i tillegg til å bidra med aktivitet i ditt bedriftsidrettslag, kan vi også ta den administrative jobben? Dette kan for eksempel være planlegging, påmeldinger eller organisering i forbindelse med arrangement. Vi vet at mange ildsjeler ute i bedriftsidrettslagene legger ned en stor jobb som kommer i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver. Denne jobben kan vi gjøre lettere!

Referanser