Personlig trening

Individuell oppfølging

Det kan være flere grunner til at ansatte ikke ønsker å delta på gruppetreninger sammen med sine kollega. Tidspunktet passer ikke, man har lang reisevei, eller at man rett og slett liker best å trene alene.

De ønsker likevel å komme i gang med regelmessig trening eller fortsette å jobbe mot konkrete treningsmål, og ønsker hjelp til dette. Det er viktig at bedriften har et treningstilbud som favner alle. Vårt produkt PT PÅ NETT i kombinasjon med gruppetreninger, sikrer at din bedriften kan tilby trening til ALLE uavhengig av form, tid, mål og kontorsted.

PT på nett, gir den ansatte full frihet til å trene hvor man vil og når man vil. Den ansatte vil får individuell oppfølging og sin egen personlige trener som setter opp en treningsplan i 3 mnd. Treningen må man gjøre på egenhånd, men treningsplanen vil inneholde detaljere treningsøkter om hvordan treningen skal gjennomføres. Alt tilpasset den enkeltes nivå og mål med treningen. Underveis vil den personlig treneren følge opp og gi tilbakemeldinger via telefon, e-post og via en nettbasert treningsdagbok.

Bedriften kan velge å dekke hele eller deler av kostnaden. Pris for 3 mnd er kr. 1600,-

Ler mer om PT på nett Kontakt oss for mer informasjon